Search
Ask a question
0

3u+4v-2(8u-5v)

3u+4v-2(8u-5v)

1 Answer by Expert Tutors

Tutors, sign in to answer this question.
Philip P. | Effective and Affordable Math TutorEffective and Affordable Math Tutor
5.0 5.0 (443 lesson ratings) (443)
0
3u + 4v - 2(8u - 5v)
3u + 4v + (-2)(8u - 5v)
 
Multiply the -2 across the terms in the parentheses:
 
3u + 4v + (-2)*8u - (-2)*(5v)
 
3u + 4v -16u + 10v
 
Combine like terms:
 
(3u - 16u) + (4v + 10v)
 
-13u + 14v